Hästsporten i Sverige

I Sverige engagerar hästsporten hundratusentals människor varje år på flera sätta, både som hobby och fritidsaktivitet men även yrkesmässigt. Hästsporten står för en mångfald på många vis och här finns flertalet olika grenar att välja mellan. Det är inte bara ridsporten som räknas in som hästsport utan under den kategorin hittar man även sporter som trav, galopp, voltige och körning med fyrspann. För att få mer information om varje enskild sport kan man vända sig till respektive förbund, Svenska ridsportsförbundet (där flera grenar inkluderas), Svenska Galoppförbundet och Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG).

I varje gren finns det sedan ytterligare förgrening, i trav hittar man till exempel körning men också monté, där man istället för att köra hästen på travbanan sitter på hästen. Inom ridningen så finns det också flera olika grenar som går under ridsporten. Det är klassisk ridning, hoppning, dressyr, fälttävlan men också vanlig hobbyridning.

Ridsporten är kraftigt kvinnodominerad och man räknar på att den halva miljonen människor som engagerar sig i ridsporten varje år så är det endast 10% som är pojkar och män. Trots detta så är ridsporten den näst största ungdomsidrotten som finns i Sverige. Det finns dock utövare i alla åldrar och på en rankning generellt så hamnat ridsporten på en sjätteplats när det kommer till Sverige största sport.

Med dom siffrorna kan man lätt konstatera att ridsporten fyller ett stort behov och är viktig ut flera aspekter, det är en social aktivitet samtidigt som det bidrar till rörelse och motion men man får inte heller glömma vad detta gör med Sveriges ekonomi då man räknar att hästsporten drar in cirka fyra miljarder kronor i skatteintäkter varje år. Det är inte enbart tävlingar och hästarna i sig utan även produkter som ex hästtäcken, sadlar och annat som bidrar till att skatteintäkterna är så höga.

Ridsporten strävar efter mångfald och engagerar människor i olika åldrar och många ridanläggningar har speciella event för nyanlända där dom kan få prova på ridsporten och känna gemenskapen i stallet. Utöver detta så är det också varje år ungefär 4000 personer som har någon form av funktionsnedsättning som är aktiva i ridningen. Detta med hjälp av att många ridskolor är handikappanpassade.